خریداشتراک - مسترمایند

چرا باید اشتراک ویژه خرید؟

اجازه بدهید قبل از پاسخ دادن به سوال، عنوان سوال را اصلاح کنیم!


چرا باید با خریدن اشتراک ویژه روی خودمان، "سرمایه گذاری" کنیم؟

اول اینکه

دنیا مدام در حال تغییر و پیش رفتن به سمت کسب و کارهای تخصصی هست.اگر روی خودمان سرمایه دیر یا زود از این قافله عقب می مانیم. کسب و کارها به تخصصینی نیاز پیدا می کنند که حداکثر توان و کارایی را داشته باشند؛ یا به قولی "فول پِرفُرمَنس" باشند

این چیزی است که در شما در مسترمایند خواهید آموخت

همین الان هم دنیا به رهبرانی نیاز دارد که بتوانند به درستی و با بینشی "آینده بینانه" کسب و کارها و کارمندان خود را به سمت موفقیت هدایت کنند.

و این نوع رهبری، چیزیست که در مسترمایند خواهید آموخت
دومین دلیل
"مهم ترین دلیل"

وضعیت اقتصادی کشورمان!

در این وضعیت اقتصادی اگر می خواهیم همچنان به بقا و رشد مالی ادامه دهیم، بطوریکه رویاهایمان را در زندگی تجربه کنیم، باید متفاوت عمل کنیم.

باید پارادایم ذهنی خودمان را عوض کنیم. باید خوراک "متفاوتی" به مرکز فرماندهی و تصمیم گیری ذهنمان برسانیم.

این خوراک را "مسترمایند" به شما خواهد رساند.

این خوراک، همان دانش کاربردیست که با استفاده از آن می توانید نسبت به بقیه افراد مانند یک ستاره بدرخشید.

درهر وضعیت و سطحی از زندگی شخصی و حرفه ای خود باشید این خوراک شما را با سرعت باورنکردنی به بالای هرم هل میدهد

ثروت در دنیا بین سه طبقه از افراد جامعه تقسیم شده است.

در بیشتر کشور های دنیا، مخصوصا "ایران" توزیع ثروت به همین صورت است

فرقی نمی کند در کدام طبقه باشید، شما به این خوراک نیاز دارید.

همه ما صرف نظر از اینکه به لحاظ اقتصادی و اجتمعای در چه جایگاهی هستیم، میل بهیشرفت داریم و دانش کاربردی همان چیزی است که ما را به سمت این هدف هدایت می کند.


فکر می کنید راز 2% افراد موفق و سوپرمیلیاردرها چیست؟

چرا آنها اینقدر در زندگی شخصی و شغلی خود موفق هستند و هر روز به ثروت آنها افزوده می شود؟؟

چرا 98% مردم جامعه یا فقیر هستند یا در طبقه متوسط درجا می زنند؛ و هیچ وقت نمی توانند "زندگی رویایی" 2% افراد دیگر جامعه را تجربه کنند

موضوع بر سر یک راز است. یک رازی که به شکل یک پارادایم ذهنی درآمده است.

دودرصدی های جامعه نحوه فکر کردن و تصمیم گیری خاصی دارند که آنها را از 98% دیگر جامعه متمایز می کند.

این پارادایم فکری آنقدر قوی و کارآمد است که در هر شرایطی به بهترین شکل ممکن کار می کند.

یعنی اگر یک نفر از همین دو درصدی ها ثروتش را از دست بدهد و به طبقه سوم، یعنی طبقه "افراد فقیر" سقوط کند، بعد از مدتی خودش را مجددا به طبقه اول می رساند.

این قدرت پارادایم دودرصدی هاست.
مستر مایند در تمام مسیر همراه شماست