ناپلئون زندگی خودتان بشوید! آموزش کامل ماتریس swot برای زندگی و کسب و کارتان


زندگی جنگ است و شما نمی توانید از آن کنار بکشید! در نهایت یا شکست خواهید خورد یا پیروز خواهید شد! راه فراری از نبرد زندگی نیست! پس بهتر است تلاش کنید در این نبرد برنده باشید!

اما چطور میشود در این نبرد پیروز شد؟ مگر ما فرمانده نظامی هستیم؟

بله!! هر کسی فرمانده زندگی خودش است!

راه پیروزی در این نبرد فرقی با راهی که ناپلئون در جنگ هایش پیروز میشد ندارد! شما به دو چیز نیاز دارید! اطلاعات و استراتژی! و هر دوی اینها را می توانید با یک چیز به دست بیاورید! ماتریس swot

ما در پست مربوط به ماتریس swot در مورد آن توضیحاتی مقدماتی داده ایم.

اما در این محتوا شما می توانید کامل و قدم به قدم آن را فرا بگیرید! این محتوا شامل بررسی کیس استادی ماتریس swot شرکت های بزرگ، راهنمای قدم به قدم نوشتن ماتریس swot خودتان و سپس طراحی استراتژی های مناسب بر اساس آن در کنار یک فایل صوتی است.

برای دسترسی کامل به این فایل ها اشتراک نقره ای سه ماهه تهیه کنید و با استفاده از آن یک زندگی استراتژیک برای خودتان رقم بزنید!

  . . .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

+