ضد محدودیت

زمان تقریبی مطالعه : 9 دقیقه من هیچ کاری رو نمیتونم درست انجام بدم ! واسه همین از شروع و تجربه هر چیز جدیدی میترسم ! در حالی که همه دوستانم ازدواج کردند و یا تو رابطه هستن ، من حتی تا حالا نتونستم با یه پسر، دو نفره بیرون برم ! وقتی برای مصاحبه ...

21 ژانویه 19