خودآگاهی

برای بسیاری از ما پیش آمده است که در شغل یا روابط خود تصمیمی بگیریم، حرفی بزنیم یا کاری انجام بدهیم که بعدها بفهمیم اشتباه بوده است. اشتباه کردن بخشی جدایی ناپذیر از ذات انسان بودن ماست، اما اینکه نمی‌توان «اشتباه» را از آدمی جدا کرد به این معنی نیست که نمی‌توان دلایل این اشتباهات ...

03 آبان 98

هیچ کسی، تکرار میکنم "هیچ کسی" امروزه در دنیا به اندازه باب پراکتور در زمینه مفاهیم مربوط به پارادایم ، پارادایم شیفت و تاثیر پارادایم ها در زندگی ما انسان ها حرفه ای و با تجربه نیست! اون 57 سال است که در حوزه آموزش موفقیت فردی فعالیت میکند و بیشتر فعالیت او و موسسه ...

15 مهر 98