درآمد غیرفعال

هر انقلابی جرقه ای دارد. هر تحولی نقطه شروعی دارد. هر شروعی یک پایان است و هر پایانی یک شروع. درآمد غیرفعال عنوان سلسله مقالاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. درآمد غیرفعال می تواند  نقطه تحول و انقلابی اساسی در تمام ابعاد زندگی و کسب و کار شما باشد. چرا که چه ...

07 ژوئن 19

در مورد درآمد غیرفعال چیزی شنیدید؟ شنیدید که توی خواب هم میشه پول درآورد! شنیدید که بعضی افراد “پولشون برای اون ها کار میکنه”! حتما خبری هست که اینقدر این دو جمله زیاد شنیده میشه. خبر چیزی جز درآمد غیرفعال نیست. چیزی که افراد زیادی امروزه باهاش در حال کسب درآمد هستند. از کوچک تا ...

10 آوریل 19