ساخت حساب کاربری جدید

| اگر حساب دارید وارد شوید

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

اشتراک طلایی

یکساله 499000 تومان
 • محتوای طلایی
 • پادکست طلایی
 • پشتیبانی تیکت
 • پرسش و پاسخ انجمن
 • پادکست های ویژه
 • حضور در اتاق های فکر
 • کلوز فرند اینستاگراک
 • شرکت رایگان در وبینار
 • تخفیف حضور در رویدادها
 • تخفیف خرید از فروشگاه %20
 • مشاور شخصی کسب و کار

اشتراک نقره ای

سه ماه 129000 تومان
 • محتوای نقره ای
 • پادکست نقره ای
 • پشتیبانی تیکت
 • پرسش و پاسخ انجمن
 • پادکست های ویژه
 • حضور در اتاق های فکر
 • کلوز فرند اینستاگرام
 • شرکت رایگان در وبینار یکبار
 • تخفیف حضور در رویدادها
 • تخفیف خرید از فروشگاه %10
 • مشاور شخصی کسب و کار

اشتراک برنزی

یکماهه 49000 تومان
 • محتوای برنزی
 • پادکست برنزی
 • پشتیبانی تیکت
 • پرسش و پاسخ انجمن
 • پادکست های ویژه
 • حضور در اتاق های فکر
 • کلوز فرند اینستاگراک
 • شرکت رایگان در وبینار
 • تخفیف حضور در رویدادها
 • تخفیف خرید از فروشگاه
 • مشاور شخصی کسب و کار

اشتراک رایگان

مادام العمر رایگان
 • محتوای طلایی
 • پادکست طلایی
 • پشتیبانی تیکت
 • پرسش و پاسخ انجمن
 • پادکست های ویژه
 • حضور در اتاق های فکر
 • کلوز فرند اینستاگراک
 • شرکت رایگان در وبینار
 • تخفیف حضور در رویدادها
 • تخفیف خرید از فروشگاه
 • مشاور شخصی کسب و کار