آزادی واقعی چیست؟ سخنرانی انگیزشی دکتر شان استفنسون

دکتر شان استفنسون، سخنران انگیزشی و روانشناس موفق، در مورد زندان هایی که ساخته ذهن ما هستند و این که چگونه با خارج شدن از آن ها موفق شویم در مجموعه TEDx سخنرانی می کند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages