پارادایم شیفت چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

در این ویدیو به شما پارادایم شیفت و ارزش و اهمیت آن را با زبانی ساده برای شما توضیح خواهیم داد، همچنین به شما خواهیم گفت که چگونه استیو جابز با یک پارادایم شیفت درست، اپل را از سراشیبی سقوط نجات داد و به جایی که امروز هست رساند!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages