چراغ درون خودتان را روشن کنید – سخنران انگیزشی لیزا نیکولز

زندگی خود را روشن کنید، با نورانی تر کردن چراغ درونی خودتان، چراغی که باعث می شود نه تنها راه خود را روشن کنید، بلکه روشن گر راه افرادی شوید، که چراغ درون خود را گم کرده اند. لیزا نیکولز سخنران انگیزشی معروف آمریکایی در این ویدیو شما را در مورد چراغ درونی خودتان “روشن” می کند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages